FR
ES
CAT

Bufet franco-espanyol

  • Dret Civil

Dret de família, obligacions i contractes, societats civils, dret immobiliari i reclamacions de quantitat, herències.

  • Dret Mercantil

 

Dret d’empresa en general. Creació d’empreses, dissolució i liquidació de societats. Contractació, conflictes entre empreses, traspassos i compra de negocis.

 

  • Dret Administratiu i Duaner

 

Tot tipus de relacions amb les Administracions Públiques. Contractes públics, recursos, sancions administratives, gestió amb Duanes, llicencies i autoritzacions.

 

  • Dret Processal-Judicial

 

Responsabilitat civil contractual i extracontractual, procediments civils en general, procediments matrimonials i modificació de mesures, reclamacions de quantitat por impagaments o deutes, vicis de construcció, execucions, desnonaments. 

 

  • Dret Bancari

 

Clàusules abusives.

 

  • Dret Penal

 

Defensa judicial en qualsevol tipus de procediment penal, ja sigui com a denunciant o com a denunciat, assistència a detinguts.

 

  • Dret de Transports

 

Compliment de la LLEI MACRON. Representants legals a França.

LEXYAM ESPAÑA
C/ Enric Granados, 63, 3º-1ª 08008 Barcelona
info@lexyam.com
LEXYAM FRANCE
14, Avenue de l'Opéra
75001 Paris
 
contact@lexyam.com
Lexyam.com Copyright ©