top of page
Logo Lexyam negro y azul con una balanza de la justicia
FR
Bufet franco-espanyol
Àrees de Pàctica i Serveis
Skyline de Barcelone en noir et blanc
Skyline de Paris en noir et blanc
  • Dret Civil

Dret de família, obligacions i contractes, societats civils, dret immobiliari i reclamacions de quantitat, herències.

  • Dret Mercantil

 

Dret d’empresa en general. Creació d’empreses, dissolució i liquidació de societats. Contractació, conflictes entre empreses, traspassos i compra de negocis.

 

  • Dret Administratiu i Duaner

 

Tot tipus de relacions amb les Administracions Públiques. Contractes públics, recursos, sancions administratives, gestió amb Duanes, llicencies i autoritzacions.

 

  • Dret Processal-Judicial

 

Responsabilitat civil contractual i extracontractual, procediments civils en general, procediments matrimonials i modificació de mesures, reclamacions de quantitat por impagaments o deutes, vicis de construcció, execucions, desnonaments. 

 

  • Dret Bancari

 

Clàusules abusives.

 

  • Dret Penal

 

Defensa judicial en qualsevol tipus de procediment penal, ja sigui com a denunciant o com a denunciat, assistència a detinguts.

 

  • Dret de Transports

 

Compliment de la LLEI MACRON. Representants legals a França.

bottom of page