top of page
Logo Lexyam negro y azul con una balanza de la justicia
FR
ES
CAT

Bufet franco-espanyol

Recobrament d'Impagats

El nostre equip està altament especialitzat en la reclamació de deutes de qualsevol classe, tant a Espanya com a França, ja sigui per la via extrajudicial, com per la judicial. 

 

 

PRODUCTES I SERVEIS

 

 

 

Informes de solvència

 

Abans d’iniciar qualsevol de les nostres feines, realitzem exhaustius informes se solvència dels deutors.

 

 

Extrajudicial

 

Procurem sempre començar per aquí. En aquest cas, els nostres gestors faran totes les accions necessàries per intentar el recobrament del deute de forma extrajudicial, és a dir, intentant evitar per tots els mitjans tenir que acudir als jutjats.

Aquí posem totes les forces, a fi d’evitar accions judicials. Un bon percentatge d’assumptes finalitza en aquesta fase. Pel supòsit que no fos possible cobrar el deute o part del mateix, s’ofereix al client la possibilitat d’anar judicialment.

Sempre és millor un mal pacte que un bon plet, però sovint es fa necessari anar a la via judicial.

 

 

Responsabilidat dels administradors societaris

 

Cert és que moltes empreses estan descapitalitzades i sense activitat i, en part, això es deu a que els administradors d’aquestes s’han omplert les butxaques i han tancat la persiana. Malgrat això, han deixat deutes pendents.Doncs bé, si existeixen els requisits legalment establerts, que en un gran nombre d’ocasions es donen, interposarem un procediment judicial per tal que siguin els administradors els que responguin i hagin d’assumir el deute amb el seu patrimoni personal.

 

 

Judicial

 

Realitzem tot tipus de procediment judicial adaptat a les circumstàncies de l’assumpte.​

 

 

Procediment de desnonament

 

Aquest procediment s’utilitzarà per aquells supòsits d’impagament de rendes de lloguer per part de l’inquilí.

 

 

Procediment Concursal

 

Compareixem i seguim qualsevol procediment concursal a Espanya i a França, encaminat a recuperar el deute que té la empresa concursada.Tanmateix, instem procediments concursals tant per empreses com per a persones físiques. Llei de segona oportunitat.

 

 

El defensem si ha estat demandat

 

Li han interposat una demanda reclamant-li un deute o ha rebut un requeriment de pagament judicial i no està d’acord? En aquest cas, nosaltres també el defensem.

És molt important, en aquests casos, contestar els requeriments de pagament i/o demandes rebudes, doncs del contrari, seria com si admetessin el que els hi estan reclamant.

 

 

SOL·LICITAR UN ESTUDI

 

Faci’ns arribar les seves qüestions o sol·liciti’ns un estudi sense cap mena de compromís complimentant el següent formulari:

Productos y Servicios
Informes
Extrajudicial
Responsabilidad de los administradores societarios
Judicial
Procedimiento de desahucio
Procedimiento concursal
Le defendemos si le han demandado
Solicitar un estudio

Missatge correctament enviat !

bottom of page