top of page
Logo Lexyam negro y azul con una balanza de la justicia
FR
Bufet franco-espanyol
Creació i Dret d'Empresa
Decisión de emprender

CREACIÓ D'EMPRESA

 

Si vostè ha pres la decisió de constituir un negoci a França, nosaltre l’indiquem quina és la forma que més li convé i li guiem i gestionem tot el procés, a fi de crear l’empresa o negoci que més s’adapti a les seves necessitats.

 

Tanmateix, som especialistes en el dret de l’empresa espanyola, coneixent al detall la Llei de Societats de Capital i tota la normativa del Registre Mercantil. Constituim i gestionem tot tipus de societats en territori espanyol.

 

 

DERECHO MERCANTIL

 

 • M&A Fusions y Adquisicions.

 • Creació/Constitució d’empreses.

 • Compravenda de societats.

 • Traspàs i compra de negocis.

 • Assessorament a societats mercantils en general.

 • Tot tipus d’acords societaris (augment i reducció de capital, nomenament de càrrecs, repartiment de dividends, canvis de domicili, nomenament i renovació d’ Auditors de comptes, i tot tipus d’actes i certificats de Junta ordinària i/o extraordinària).

 • Compravenda d’accions/participacions. Usdefruit d’accions/participacions.

 • Solució de conflictes entre societats i socis.

 • Constitució d’S.L. i S.A. i d’Unions Temporals d’Empreses (UTE).

 • Consells d’administració.

 • Poders especials i/o generals.

 • Préstecs societaris.

 • Liquidació i dissolució de societats.

 • Impugnació d’acords de Juntes Generals.

 

 

SOL·LICITAR INFORMACIÓ

 

Faci’ns arribar les seves qüestions o sol·liciti’ns un estudi sense cap mena de compromís complimentant el següent formulari:

Solicitar información
Derecho mercantil

Missatge correctament enviat !

bottom of page